Bufet d'Advocats a Lleida

Familia

Amb Magda Vila Castella, Advocada tindrà al seu servei a una experta del sector el bufet del qual d'advocats, situat a Lleida, li proveirà assessoria especialitzada en casos de família com:

 • Separacions.
 • Divorcis.
 • Pensions alimentoses.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Parelles de fet:
 • Custòdia.
 • Pàtria potestat.
 • Pensions.
 • Modificació de mesures matrimonials.
 • Mesures provisionals.
 • Idemnitzacions laborals.
 • Acomiadaments.
 • Béns de guanys.
 • Incapacitacions.
 • Alienació de bé de menor.
 • Nomenament de defensor judicial.
 • Nomenament de tutors i curadores.
 • Paternitat i filiació.
 • Herències.

Compti amb els nostres serveis a Lleida.

 • Magda Vila Castella, Advocada
 • Magda Vila Castella, Advocada

Sol·liciti els serveis de l'advocada trucant al:

649 94 95 21